Bez kategorii

Zarząd Spółki: CENTRUM BIUROWE BIPROSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737619, REGON: 351502126, NIP: 6770047064, z kapitałem...

Zarząd Spółki: CENTRUM BIUROWE BIPROSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737619, REGON: 351502126, NIP: 6770047064, z kapitałem...

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiekcie Biprostal CZĘŚĆ NISKA. Przedmiotowe zamówienie obejmują kontrolę wszystkich obwodów lamp, gniazd, WLZ-ów oraz instalacji piorunochronnej zainstalowanej w budynku Biprostal część niska w Krakowie....