Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej - Biprostal
783
post-template-default,single,single-post,postid-783,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej

Centrum Biurowe Biprostal

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej

Ilość sprzedanej energii elektrycznej: na użytek własny wg ilości wynikających ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach. Planowane roczne ilości energii – zużycie roczne ok. 2780,00 [MWh]:

  • Szczyt przedpołudniowy 650,0
  • Szczyt popołudniowy 330,0
  • Pozostałe godziny doby 1800,0
  1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Kraków 30-081, ul. Królewska 57.
  2. Oferowana cena netto (zł/MWh) za kompletną dostawę energię elektryczną winna zawierać podatek akcyzowy od energii elektrycznej w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11) obowiązującej w dniu złożenia oferty.
  3. Termin płatności za dostarczoną energię elektryczna: 30 dni.
  4. Okres rozliczeniowy: 30 dni.
  5. Umowa na dostawy energii elektrycznej – 1 lub 2 lata.
  6. Termin składania ofert: do 28/10/2016 r.

Dodatkowe informacje: email: tomasz.setner@biprostal.pl